วิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร (อ.ฮ้วง)


สโลแกน : “ติวอังกฤษลีลาใหม่ ยังไงต้องโดน”
ประวัติการศึกษา :
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  
 • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประสบการณ์การทำงาน
  • อาจารย์ประจำ www.tutoronline.co.th สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  • อาจารย์พิเศษสถาบันกวดวิชา The Tutor
  • อาจารย์ประจำ เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์์
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
  • อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / โรงเรียนรุ่งอรุณ / โรงเรียนอรุณวิทยา
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการสด Happy English
  • เป็นอาจารย์สอนในรายการ Supper Happy English
     
  วิชาเคมี

  อาจารย์ดิลก บัวรอด (อ.เค)


  สโลแกน : “ติวเคมี เรื่องง่ายๆ”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาเคมี
  • อาจารย์พิเศษสถาบันกวดวิชา The Tutor
  • อาจารย์พิเศษเคมี Entrance ทาง UBC
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   โรงเรียนสตรีวิทยา
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาเคมี

  อาจารย์ชยพล  มหามนตรี (อ.ยอด)


  สโลแกน : “สูตรลัดจำง่าย  ติวเคมีแนวใหม่”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
    ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาเคมี
  • อาจารย์พิเศษสถาบันกวดวิชา Blue Planet และ Ent Quick Camp
  • อาจารย์พิเศษติว O-net วิชาเคมี
  • อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา2 และ โรงเรียนจิตรลดา
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาคณิตศาสตร์

  อาจารย์พลอนันต์ แสงประสิทธิ์ (อ.เหน่ง)


  สโลแกน : “เซียนปราบโจทย์คณิต พิชิตใจวัยโจ๋”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาโยธา

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • เขียนตำราวิชาคณิตศาสตร์ของสำนักพิมพ์ Science Center
  • เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา Upgrade Center
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาคณิตศาสตร์


  อาจารย์วีรพล  ปัญญาวิสุทธิกุล (อ.หนึ่ง)

  สโลแกน : “เรียนคณิตศาสตร์สบาย สบาย ตามสไตล์ Intania”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • เป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาชื่อดังหลายแห่ง
  • อาจารย์ติวพิเศษวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนเตรียมอุดม ทุน King ปี 2547
  • เจ้าของสถาบันส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (SOS) ตึกสีลมคอมเพล็กซ์
  • เจ้าของสถาบัน Nisit Tutor สยามสแควร์ ซอย 9
  • เป็นผู้วางหลักสูตรพร้อมระบบควบคุมคุณภาพให้โรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งทั่วประเทศ
     
  วิชาคณิตศาสตร์

  อาจารย์จิตติ ชมพี (อ.โอ๋)


  สโลแกน : “คณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องทีทำได้ ถ้าคิดว่ามันท้าทาย...แล้วลงมือทำ”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาเคมีเทคนิค)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ได้รับทุนศึกษาต่อที่ Alvin Ailey School ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  ได้รับทุนศึกษาต่อที่ Jean M. Wong School of ballet Hongkong

  ประสบการณ์การทำงาน
  อาชีพด้านคณิตศาตร์
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาคณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะวิชา Calculus 1 และ Calculus 2 เป็นเวลานานกว่า 14 ปี
   1. เป็นโคชนักเรียนสอบเข้าแข่งขันทุน กพ. ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนสิงคโปร์
  ความสามารถพิเศษ
  นักเต้นรำมืออาชีพร่วมคณะเต้นรำในต่างประเทศ เช่น อิตาลี สวีเดน และผู้ออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย
     
  วิชาคณิตศาสตร์


  อาจารย์สริญญา  จึงธนภัทร (อ.ผึ้ง)

  สโลแกน : “สุดยอดคณิต พิชิต CU-AAT”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาคณิตศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
   และสอนคอร์สพิเศษ อาทิ CU-AAT ,TU-GET (ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ)
  • เป็นอาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ ภาคเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
     
  วิชาฟิสิกส์

  อาจารย์มงคล  รัตน์ทอง (อ.หมง)


  สโลแกน :  “ติวฟิสิกส์สนุก มุขกระจาย”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาฟิสิกส์
  • เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันกวดวิชา Blue Planet และ Ent Quick Camp.PEP
  • เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนสายปัญญา
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาฟิสิกส์

  อาจารย์สิทธิศักดิ์  วงศ์ชนะพิบูลย์ (อ.เอก)


  สโลแกน : “ฟิสิกส์เข้ม เนื้อหาข้น”
  ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาฟิสิกส์
  • อาจารย์สอนสถาบันกวดวิชา The Tutor
  • อาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนรุ่งอรุณ
  • เป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
     
  วิชาฟิสิกส์

  อาจารย์อิสเรศ  ปิตินวกรม (อ.อ้วน)


  สโลแกน : “วิศวะเข้ม คะแนนเต็มร้อยกับพี่อ้วน”
  ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ.โยธา
     
    
  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาฟิสิกส์
  • เปิดสอนคณิตและฟิสิกส์กลุ่มย่อย สมัยเรียนปริญญาตรี
  • อาจารย์รับเชิญจากโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง
  • วิทยากรรับเชิญในการแนะแนวการศึกษาวิชาฟิสิกส์ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬา และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายครั้ง (ในการบรรยายแต่ละครั้งมีนักเรียน ม.ปลายเข้าฟังไม่ต่ำกว่า 2,000 คน)
  • ผู้แต่งตำราคู่มือเตรียมสอบ PHYSICS ที่ขายดีในประเทศ
  • ผู้วางระบบหลักสูตรตำราเรียนวิชาฟิสิกส์สถาบัน The Tutor
  • หัวหน้าทีมสอน ฟิสิกส์ และวางหลักสูตร ที่ The Tutor  ทั้ง 13 สาขา
     
  วิชาสังคมศึกษา

  อาจารย์ทัศนัย ไกรทอง (อ.มุนนา)


  สโลแกน : “ ติวสังคมเข้ามหาวิทยาลัย ง่ายนิดเดียว”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาสังคมศาสตร
  • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคล
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาภาษาไทย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (อ.เอี้ยง)


  สโลแกน : “ครูภาษาไทยพันธ์ใหม่ โดนใจวัยมันส์”
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (เอกภาษาและวรรณคดีไทย)
    ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาภาษาไทย
  • เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • เป็นเจ้าของตำราเตรียมสอบ O-Net และ A-Net
  • เคยเป็นอาจารย์สอนในรายการ Campus Tutor
     
  วิชาภาษาไทย

  อาจารย์ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง (อ.ลูกหว้า)


  สโลแกน : "แล้วเด็กๆ จะรักภาษาไทย"
  ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาภาษาไทย
  • อาจารย์พิเศษ โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อบรมบุคลากร, โครงการต้นกล้าอาชีพ)
  • อาจารย์พิเศษ โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน หลักสูตรโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น โรงเรียนบัณฑิตปรัชญา Enconcept E-Academy
  • ติวเตอร์วิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น  JAT
     
  วิชาภาษาไทย

  อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร (อ.หมึก)


  สโลแกน : "สีสันภาษาไทยเรียนง่ายๆ by ครูหมึก"
  ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการสอนภาษาไทย

  ประสบการณ์การทำงาน
  • เป็นอาจารย์ที่ www.tutoronline.co.th สอนวิชาภาษาไทย
  • อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อาจารย์โรงเรียนจิตรลดา
  • อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ได้รับเลือกเป็นเพชรราชภัฏสาขาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๖ แห่ง