วิธีการเข้าเรียน และ เงื่อนไข

 • 1 . ทำการเข้าสู่ระบบโดยการใส่ Username และ Password และกดปุ่ม ล็อคอิน ในหน้าแรก


 • 2 . เืมื่อทำการล็อคอินในครั้งแรก จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว และเลือกวิชาที่จะเรียน
  เมื่อตรวจสอบทุกอย่างดีแ้ล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล
  *โปรดตรวจสอบวิชาที่เลือกให้ถูกต้องเพราะสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 • 3 . หลังจากบันทึกข้อมูลเีรียบร้อยแล้วระบบจะพามายังหน้าสมาชิกหลัก ในหน้าหลักจะมีรายละเอียด
  การใช้งานอยู่ด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือในหัวข้อ " สารบัญเนื้อหา " จะมีลิงค์เพื่อเข้าชมวีดีโอ
  การสอนในวิชาที่ได้เลือกไว้ทั้งหมด


 • 4 . เมื่อเลือกเข้ามาดูวีดีโอก็จะเป็นดังรูปด้านล่าง


 • 5 . หลังจากดูวีดีโอเสร็จแล้ว และต้องการดูข้อมูลส่วนตัวคลิกที่สัญลักษณ์
  หรือต้องการออกจากระบบคลิกที่สัญลักษณ์
 

 

วิธีการตั้งคำถาม และ ใช้งานเว็บบอร์ด