รายการคอร์สเรียนทั้งหมด

คอร์สวิชามัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 4 950 บาท
วิชาฟิสิกส์ ม. 4 950 บาท
วิชาเคมี ม. 4 950 บาท
วิชาคณิตศาสตร์ ม. 4 950 บาท

คอร์สเรียนวิชามัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 5 950 บาท
วิชาฟิสิกส์ ม. 5 950 บาท
วิชาเคมี ม. 5 950 บาท
วิชาคณิตศาสตร์ ม. 5 950 บาท

คอร์สเรียนวิชามัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาอังกฤษ ม. 6 950 บาท
วิชาฟิสิกส์ ม. 6 950 บาท
วิชาเคมี ม. 6 950 บาท
วิชาคณิตศาสตร์ ม. 6 950 บาท

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาภาษาไทย 950 บาท
วิชาสังคม